Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:40
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018
Chiều ngày 9-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2017.

 

Năm 2017, hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình được tổ chức sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, sáng tạo giá trị văn hóa mới, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2018, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Lập hồ sơ xếp hạng từ 15 đến 20 di tích cấp tỉnh; phấn đấu 85% gia đình, 72% thôn, làng, khu phố trở lên đạt chuẩn văn hóa; có từ 36% đám tang trở lên thực hiện hỏa táng, điện táng. Lĩnh vực thể thao phấn đấu đăng cai tổ chức 4 giải quốc gia, 1 giải quốc tế và đạt 138 huy chương các loại. Về du lịch phấn đấu đạt 1,3 triệu lượt khách. Lĩnh vực di sản, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể; tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới – Dân ca Quan họ Bắc Ninh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng thành tích ngành Văn hóa đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị năm 2018 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khắc phục một số tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể như: Sớm hoàn thiện việc lập quy hoạch các di tích Quốc gia đặc biệt đã được Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; tiếp tục triển khai các đề án, dự án và các chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa theo kế hoạch; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp… Ngoài ra, ngành khẩn trương hoàn thành biên soạn địa chí Bắc Ninh, xây dựng kế hoạch chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền; hướng dẫn công tác quản lý lễ hội đầu xuân…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, Bộ, ngành và UBND tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Hường-Cẩm
Top