Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 16:38
Tổng mức bán lẻ các nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn đều tăng trưởng 2 con số
Hết năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh ước đạt 33.714 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2017, tổng mức  bán lẻ nhóm lương thực và thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn lại tăng trưởng hai con số

Ảnh chụp tại Siêu thị trường Giang (TX Từ Sơn).

 

Trong đó, khu vực kinh tế cá thể tiếp tục chiếm thị phần lớn trên thị trường (chiếm 61,8 %) tăng 12,1%; khối doanh nghiệp chiếm 36,9% thị phần tăng 15,3%... Hầu hết các nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn đều duy trì mức tăng trưởng hai con số so năm trước là: Lương thực và thực phẩm chiếm 36,6% tăng 11,8%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình chiếm 12,6% tăng 10,5%; gỗ và vật liệu xây dựng chiếm 16,2% tăng 20,8%; hàng may mặc chiếm 5,6% tăng 19,1…

Điểm đáng chú ý là nhóm hàng ô tô tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ (1,6%) nhưng đã đạt mức tăng cao nhất (tăng 22,8%) trong năm, điều này cho thấy thu nhập và mức sống dân cư được cải thiện rõ nét và nhu cầu hưởng thụ cũng ngày càng gia tăng

Thanh Ngân
Top