Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 09:09
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
Nét nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài đó là luôn bám sát vào chương trình, kế hoạch của cấp trên để chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, có 11 giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy tại Trung tâm, trong đó chuyên trách là 3 đồng chí, giảng viên kiêm chức là 8 đồng chí. Để nâng cao chất lượng các loại hình lớp học, Trung tâm thực hiện và duy trì nghiêm túc theo nội quy, quy chế lớp học; trong các giờ học đảm bảo học viên chú ý nghe giảng, chủ động ghi bài, làm bài thu hoạch, bài kiểm tra, bài thi đầy đủ; việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ngày càng được cải tiến theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn, nhằm phát huy tính sáng tạo và nâng cao kiến thức thực tiễn... Công tác mở sổ và điểm danh học viên được thực hiện nghiêm túc; việc trao và cấp bằng chứng nhận sau khóa học trang trọng, đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước khi mở mỗi lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công bài giảng và tổ chức nghiêm túc việc thực hiện giờ giảng cho giảng viên kiêm chức, có tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm ở mỗi giảng viên. Các giáo án của giảng viên, giảng viên kiêm chức đều được Giám đốc Trung tâm phê duyệt; các giáo viên cũng chủ động đổi mới phương pháp truyền đạt, sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải gắn với liên hệ thực tế tình hình của địa phương; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; qua đó đã nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đảm bảo định hướng tư tưởng trong giáo dục lý luận chính trị. Đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị do Huyện phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức, Trung tâm làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý học viên; đảm bảo thực hiện theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo và nội quy, quy chế của Trung tâm; việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên do đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm theo quy định.

Năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài đã tổ chức được 32 loại hình lớp, đạt 139% kế hoạch cho 3.308 lượt học viên. Trong đó 3 lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên cho 272 quần chúng; 2 lớp đảng viên mới cho 159 đảng viên dự bị; 5 lớp chuyên đề cho 490 lượt học viên; 10 lớp khối Nhà nước cho 745 lượt học viên; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 75 đảng viên; 1 lớp hoàn thiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho 76 học viên và phối hợp với các đoàn thể tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho trên 1.200 đoàn viên, hội viên. Kết thúc mỗi khóa học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ đạt loại giỏi khoảng 30%, trên 60% đạt loại khá, 7-10% trung bình.

Ngoài thực hiện tốt công tác mở lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì các hội nghị thông tin tư tưởng hàng tháng cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở, nhằm cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2017, đã phối hợp tổ chức được 16 hội nghị thông tin; trong đó 10 hội nghị thông tin thời sự cho trên 1.000 lượt báo cáo viên cơ sở; 6 hội nghị thông tin tuyên giáo cho trên 1.500 lượt đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Phấn đấu năm 2018 phối hợp mở 24 lớp các loại, duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị thông tin tư tưởng định kỳ cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Đồng thời tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Phượng Duyên, Đài Lương Tài
Top