Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/01/2018 - 09:07
Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ xã Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt kết quả cao. Đặc biệt, để từng bước đưa các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy và Nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống, Đảng bộ Hòa Long đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để các Nghị quyết luôn là động lực cho sự phát triển đi lên của địa phương.

Đồng chí Ngô Công Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Long cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết được Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm sát sao, coi đó là bước quan trọng, cần thiết để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố đều được tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã một cách nghiêm túc, nền nếp.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên thông qua việc quán triệt, học tập nghiêm túc và nhanh chóng ban hành  chương trình hành động thực hiện. Đối với các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với việc học tập, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau học tập, đăng ký nội dung học tập và làm theo gắn liền với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên. Đặc biệt, năm 2017, thực hiện Quy định số 55-QĐ/T.Ư của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, toàn Đảng bộ đã xác định việc thực hiện Quy định phải bằng những việc cụ thể đối với từng cán bộ, đảng viên như: Nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng tinh thần thái độ làm việc đúng mực với nhân dân, đồng nghiệp… Qua thực hiện, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đã gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống cũng như trong lao động. Bản thân mỗi đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của toàn Đảng bộ.

 

 

Bộ mặt nông thôn mới thôn Viêm Xá, xã Hòa Long mang dáng dấp đô thị văn minh, hiện đại.

 

Trong việc lãnh đạo đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã căn cứ vào nội dung Nghị quyết, tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai từng bước đảm bảo đạt hiệu quả. Điểm nổi bật của Hòa Long chính là sự đồng thuận trong việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án tại địa phương như: Đường giao thông trong thôn, liên thôn, trường mầm non trung tâm, nghĩa trang liệt sỹ,… nên nhiều hộ dân tham gia ngày công, hiến đất mở đường. Thực hiện việc giải phóng mặt bằng đường Kinh Dương Vương kéo dài, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Quốc tế Vàng Anh, Nhà hát dân ca Quan họ… đều được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ.

Xuyên suốt quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã đã ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội… Ngay khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi người về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong xã. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận tham gia của nhân dân, năm 2016, Hòa Long đã về đích xây dựng nông thôn mới.

Hòa Long đang trong quá trình chuyển mình từ một địa phương thuần nông sang phát triển kết hợp giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Cũng từ sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế phù hợp mà bộ mặt của xã Hòa Long đang ngày một đổi thay. Nông nghiệp tuy diện tích không còn nhiều như trước nhưng giá trị trong đó lại được tăng cao nhờ chuyển đổi mô hình trồng trọt, chăn nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật. Người dân đã biết khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương, kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,87%.

Một diện mạo mới đang được hình thành bởi chính sự đổi mới từ công tác Đảng, trong đó có sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên cùng với sự cần cù, sáng tạo của những người nông dân nơi đây. Tất cả đều đang chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Hòa Long ngày thêm đổi mới và phát triển vững mạnh.

Xuân Bình
Top