Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/01/2018 - 09:12
Thực hiện hiệu quả các mục tiêu giải quyết việc làm
Năm 2017 được đánh giá là một năm công tác lao động - việc làm của tỉnh được thực hiện hiệu quả với việc hoàn thành mục tiêu của nhiều chương trình, đề án. Nổi bật trong số đó là việc siết chặt quản lý lao động nước ngoài, củng cố hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đa dạng các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2017, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 27.000 lao động (hoàn thành 100% kế hoạch). Trong đó phần lớn thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng (20.600 lao động), các lĩnh vực khác chiếm số lượng thấp hơn: Nông, lâm, ngư nghiệp (1.600 lao động); dịch vụ (3.000 lao động)...

Kết quả đó đến từ việc triển khai đa dạng nhiều chính sách, giải pháp tạo việc làm cho người lao động. Trong năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách-Xã hội triển khai cho 1.335 dự án vay vốn với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng qua đó giải quyết việc làm cho hơn 2 nghìn người. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giữ vững vai trò điều tiết, kết nối cung - cầu lao động, duy trì tổ chức thường xuyên 47 phiên giao dịch việc làm vào thứ 5 hàng tuần, mở rộng phối hợp tổ chức 1 phiên giao dịch cho lao động đi lao động nước ngoài về nước (EPS), 3 phiên giao dịch trực tuyến online với các tỉnh trong khu vực; đạt hiệu suất tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 30 nghìn lượt lao động.

Xuất khẩu lao động tiếp tục là hướng giải quyết việc làm hiệu quả tại nhiều địa phương nông thôn. Trong năm đã có 1.815 lao động trên địa bàn tỉnh xuất cảnh sang làm việc tại nước ngoài. Bên cạnh các thị trường truyền thống, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai đăng ký chương trình điều dưỡng viên, tu nghiệp sinh theo các chương trình của Bộ sang các nước: Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng với đó, thực hiện kiểm tra rà soát các doanh nghiệp hoạt động cung ứng lao động, xuất khẩu lao động, du học tại thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, giúp người lao động được tiếp cận với nguồn thông tin chính xác, rút ngắn thời gian, chi phí khi muốn sang làm việc tại nước ngoài.

 

 

Không khí sôi động trong phiên giao dịch việc làm cho người đi lao động nước ngoài về nước tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

 

Trước thực trạng số lượng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thời gian qua được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh, kiểm tra tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn phần mềm quản lý cấp giấy phép lao động người nước ngoài cho cán bộ chuyên môn tại các đơn vị, địa phương. Việc cấp phép được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đi vào nền nếp. Trong năm đã cấp 436 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó cấp mới 392 giấy phép, cấp lại 50 giấy phép.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm theo hướng bền vững, công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tập trung đổi mới, gắn với các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đa chiều. Nổi bật là việc chuyển đổi, sáp nhập thành công Trung tâm dạy nghề cấp huyện với Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, trung tâm dạy nghề thành phố Bắc Ninh về Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Hiện đã có 32 đơn vị hoàn thiện thủ tục cấp mới, bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đây là cơ sở để đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nguồn lực cho phát triển nghề nghiệp, bảo đảm công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa giáo dục nghề nghiệp công lập và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trên cơ sở quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Năm vừa qua cũng ghi nhận sự chủ động, tích cực của nhiều trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm xây dựng chương trình đào tạo bám sát yêu cầu thực tiễn và giải quyết việc làm, ổn định đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhờ đó, nhiều trường nghề tạo được sức hút, bức tranh tuyển sinh đầu vào khả quan hơn hẳn so với những năm trước. Kết quả, năm 2017 toàn tỉnh đã tuyển mới đào tạo được 49.500 lao động (tăng 32% so với kế hoạch năm), góp phần nâng tỷ lệ lao động trong tỉnh qua đào tạo lên 69%.

Kết quả năm 2017 sẽ là tiền đề để ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho tỉnh giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp người lao động nắm bắt nhu cầu thị trường việc làm để lựa chọn ngành nghề phù hợp, đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 27 nghìn lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 3,1% trong năm 2018.

Bài, ảnh: Hoài Phương
Top