Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/01/2018 - 16:30
UBND thành phố Bắc Ninh tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017
Ngày 8-1, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2017.
Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác QPĐP năm 2017.

 

Năm 2017, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.956 tỷ đồng, đạt 183% dự toán; thu ngân sách thành phố ước thực hiện 2.086 tỷ đồng, đạt 204% dự toán, tăng 23% so năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Đó là tiền đề củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

LLVT thành phố được chú trọng xây dựng vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cơ quan quân sự các cấp của thành phố làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ,   quy ho¹ch vµ bcs  KV thÞ trÊn Chê/Yªn Phong

  đồng thời nắm chắc tiềm lực của các ngành kinh tế - xã hội để sẵn sàng huy động cho nhu cầu quốc phòng

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ QPĐP năm 2017 được khen thưởng.

Bảo Anh
Top