Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/01/2018 - 16:25
Khai mạc tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2018
Sáng 8-1, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ (DQTV) năm 2018 cho 126 đồng chí là Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Các học viên được quán triệt một số nội dung chính các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án của UBND tỉnh về mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với DQTV; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018; phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; điều lệnh đội ngũ; công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện DQTV...

Trên cơ sở nội dung được tập huấn, các học viên liên hệ, vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.

Nguyễn Văn Hùng
Top