Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 08/01/2018 - 08:49
Công nhận 4 trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017- 2022
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND công nhận 4 trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 – 2022 gồm: Trường THCS Cách Bi, Trường THCS Ngọc Xá (huyện Quế Võ); Trường THCS Mão Điền (huyện Thuận Thành); Trường THCS Hòa Tiến (huyện Yên Phong).

Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có 442/479 trường học đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 92,27%. Trong đó, bậc Mầm non có 148/166 trường đạt chuẩn, chiếm 89,16%; bậc Tiểu học có 154/155 trường đạt chuẩn, chiếm 99,35%; bậc THCS có 117/135 trường đạt chuẩn, chiếm 86,7%; bậc THPT công lập có 23/23 trường đạt chuẩn, chiếm 100%.

 

Ngọc Hải
Top