Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/01/2018 - 16:54
Hội làm vườn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội Làm vườn (HLV) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phát triển kinh tế VAC năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Phát triển kinh tế trang trại góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất tại phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn).

 

HLV tỉnh hiện có 40 HTX sản xuất VAC trực thuộc tổ chức hội và hơn 18.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 585 Chi hội của 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Năm 2017, công tác Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 trang trại, gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho 6.500 lao động; thu nhập bình quân mỗi trang trại một năm đạt 1 tỷ đồng, mỗi gia trại đạt hơn 260 triệu đồng. Qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cao và khẳng định VAC thực sự là mũi nhọn nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp. Với kết quả đạt được, Hội Làm vườn tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC.

Năm 2018, các cấp HLV trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các cấp hội và hội viên học tập, triển khai, thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Hội; tích cực phát triển tổ chức Hội cơ sở và kết nạp hội viên mới; gắn phát triển kinh tế VAC, trang trại với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn KHKT, tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả cho các hội viên, chủ trang trại. Qua đó vận động, khuyến khích hội viên đi đầu, làm nòng cốt trong việc phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại.

Linh-Anh
Top