Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/01/2018 - 16:17
Hội Khuyến học tỉnh được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017
Ngày 5-1, Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà tôn vinh những học sinh đạt giải Quốc gia năm 2017.

 

Năm 2017, tổ chức Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát triển vững chắc và rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 nghìn hội viên khuyến học, chiếm hơn 27% dân số của tỉnh. Các trung tâm hoạt động cộng đồng xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Các điển hình về khuyến học ngày càng lan tỏa mạnh mẽ như phong trào “Tiếng trống khuyến học ban đêm” ở Yên Phong, “Quy ước quản lý học sinh ngoài nhà trường” ở thành phố Bắc Ninh, “Người người làm khuyến học, nhà nhà làm khuyến học, làng làng làm khuyến học” ở Tiên Du… Công tác vận động ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài ngày càng được tăng cường, hiện tổng quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt gần 53 tỷ đồng.

Hội Khuyến học các cấp cũng tích cực triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 43 của UBND tỉnh về đề án đẩy mạnh phong trào học tập trong các gia đình, dòng học, cộng đồng đến năm 2020. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập”. Kết thúc năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh vinh dự được TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tập huấn quy trình đăng ký, kiểm tra và công nhận các mô hình học tập theo đề án hướng dẫn của Chính phủ và của tỉnh. Tổ chức Đại hội thi đua khen thưởng lần thứ III, giai đoạn 2013-2018,  Hội thảo “Khuyến học Bắc Ninh qua các mô hình gia đình học tập”. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, doanh nghiệp ủng hộ quỹ khuyến học trao thưởng cho học sinh tiêu biểu. Nỗ lực giữ vững là điểm sáng toàn quốc về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tin, ảnh: Trọng Khánh
Top