Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:12
Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu. Đó là nhờ đường lối chỉ đạo đúng đắn và ý chí quyết tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, hưởng ứng tích cực của người dân.

Có thể thấy, thông qua việc thực hiện phong trào, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể với nhân dân. Chất lượng và số lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng gia tăng. Kết quả năm 2017, toàn tỉnh có 269.679/293.509 gia đình văn hóa, đạt 91,9%; 673/733 làng, khu phố văn hóa, đạt 91,8% so với tổng số; 71/97 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 15/29 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 1022/1164 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc bình xét các danh hiệu văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục theo các tiêu chuẩn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đại bộ phận nhân dân cũng có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ. Năm 2017, Bắc Ninh có 98% đám cưới và 97,8% đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh. Đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh với thủ tục nhanh gọn nên tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng hiện đạt 34,3%.

Hệ thống các thiết chế văn hoá thể thao cũng được đầu tư xây dựng rộng khắp với tỷ lệ hội trường văn hoá đa năng, khu thể thao đạt chuẩn ngày một tăng. Toàn tỉnh hiện có 99/126 xã, phường, thị trấn hoàn thành Quy hoạch quỹ đất xây dựng hội trường văn hoá đa năng đạt chuẩn, trong đó 76 đơn vị đã xây dựng xong. Số xã, phường, thị trấn có khu thể thao, sân vận động, bể bơi cũng tăng dần, góp phần đưa hoạt động thể dục thể thao phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Giờ đây, việc luyện tập TDTT đã trở thành một phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Một số môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian được khôi phục gìn giữ và phát triển trong dịp lễ hội truyền thống của địa phương như: Vật tự do, vật dân tộc, cờ tướng, các trò chơi dân gian... Hiện tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 30% tổng số dân (tính theo tiêu chí mới); số gia đình tập thể thao thường xuyên đạt 20,5%.

 

 

Nghệ thuật truyền thống được các thế hệ người dân truyền giữ. Trong ảnh: Nghệ thuật tuồng Phú Mẫn (Yên Phong) được truyền cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

 

Nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cũng được phát động ở hầu khắp các cấp, các ngành trong tỉnh, qua đó, xây dựng và phát hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến được kịp thời tuyên truyền, biểu dương khen thưởng. Một số phong trào thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham giam tiêu biểu như: “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân, viên chức”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Đánh giá của Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh khẳng định những kết quả đạt được từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là bước chuyển quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đồng thời huy động được tối đa các nguồn xã hội hóa để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hoá thể thao không ngừng phát triển hoàn thiện. Bên cạnh đó, qua phong trào, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có ý thức sâu sắc về việc bảo tồn, tôn tạo, nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc. Nhờ ý thức trách nhiệm, tâm huyết và sự tham gia tích cực của nhân dân, nhiều di tích lịch sử văn hoá được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo; các loại hình văn nghệ truyền thống được hồi sinh và tiếp tục toả sáng, trở thành di sản văn hoá quốc gia, thế giới, có sức thu hút và ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong nước, quốc tế. Đặc biệt, những thuần phong mỹ tục trong quan hệ ứng xử giữa các cá nhân, gia đình, cộng đồng được phát huy, góp phần bồi đắp nền tảng truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc đồng thời tạo nên những giá trị văn hóa mới phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Thời gian tới, để việc xây dựng đời sống văn hoá có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, BCĐ phong trào các cấp xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào; rà soát các tiêu chí công nhận các danh hiệu làng, khu phố, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao và vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DSKHHGĐ. Ngoài ra, tăng cường hơn nữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời tham mưu chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về làng văn hoá gắn với làng nghề, làng văn hoá gắn với việc khuyến học, làng văn hoá gắn với việc phòng, chống tệ nạn xã hội…

Bài, ảnh: Việt Thanh
Top