Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/01/2018 - 09:40
Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2018
Ngày 3-1, tại Trung tâm Văn hóa thể thao Thành phố, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; sơ kết công tác Đội trường học năm 2017-2018 và khởi động công tác năm 2018.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng Cờ Thi đua của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2017.

 

Năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN  thành phố Bắc Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng tổ chức Đoàn được kiện toàn và nâng cao. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của TTN. Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích trên các mặt trận: Tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Thành phố, Tỉnh; có nhiều hoạt động thiết thực chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Thể hiện vai trò tiên phong qua các phong trào như: “ Xung kích phát triển KT-XH, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; 100%  cơ sở Đoàn thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện có ý nghĩa…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên được nâng cao, khơi dậy tính tích cực chính trị-xã hội, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên đạt hiểu quả; hoạt động của Hội có nhiều đổi mới; các cấp bộ Hội luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị…

Năm học 2017-2018, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội với ngành Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ phụ trách Đội được tăng cường về cả số lượng và chất lượng…

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tuổi trẻ Thành phố Bắc Ninh đoàn kết, tình nguyện vì Thành phố Bắc Ninh sạch và văn minh đô thị”, năm 2018 các cấp bộ Đoàn-Hội trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện một số chỉ tiêu: Tăng tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên ít nhất 57,3%; 100% các cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 4.500 lượt thanh thiếu niên; xây dựng 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại xã, phường; trồng mới 2.000 đến 3.000 cây xanh các loại; giới thiệu trên 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2017 được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội thanh niên Việt Nam; Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh; Thành Đoàn, Hội LHTN Thành phố Khen thưởng. Thành Đoàn biểu dương nhiều đơn vị có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2017-Xuân tình nguyện năm 2018; tặng quà cho 19 đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện; trao tặng công trình thanh niên 2.200 cây xanh cho Đoàn thanh niên phường Vân Dương, xã Kim Chân.

Trần Thư-Nguyễn Hoa
Top