Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/01/2018 - 09:27
Phấn đấu thu nội địa đạt 17.950 tỷ đồng
Ngày 3-1, Cục Thuế tỉnh tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự vào chỉ đạo.

Năm 2017, Cục Thuế Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 16.648 tỷ đồng, đạt 115% dự toán pháp lệnh, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế, phí, lệ phí, thu khác ước thực hiện 14.009 tỷ đồng, đạt 106% dự toán; tiền sử dụng đất 2.638 tỷ đồng, đạt 203% dự toán, bằng 224% so với cùng kỳ. Có 8/11 khoản thu, sắc thuế do cơ quan thuế thực hiện hoàn thành vượt dự toán. Công tác cải cách hành chính về thuế được chú trọng, công tác thu có chuyển biến lớn, nợ đọng mới phát sinh thấp, ước 2,9% (chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao là 5%)…

Năm 2018, Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu thu nội địa đạt 17.950 tỷ đồng thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh biểu dương thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế. Khẳng định đây là nguồn lực quan trọng để Bắc Ninh hoàn thành vượt trội nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội. Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, chủ động giao nhiệm vụ thu cho từng đơn vị, triển khai công tác thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018, nhất là các nguồn thu phát sinh lớn trong tháng 1 và tháng 2; Tăng cường công tác tham mưu về dự báo, nhận định, phân tích, đánh giá khả năng nguồn thu, những nguyên nhân ảnh hưởng để giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị sát với thực tế; Tiếp tục đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thoát ngân sách nhà nước; tránh hiện tượng trùng lặp về việc thanh, kiểm tra trên 1 đơn vị trong 1 năm; Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật thuế, xử lý nghiêm những trường hợp gian lận, trốn thuế. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018.

Huyền Thương
Top