Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 03/01/2018 - 08:57
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh: Năm 2017 hỗ trợ xây 20 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
Năm 2017, Hội LHPN tỉnh vận động các đơn vị xây dựng 20 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng kinh phí xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó các cấp Hội hỗ trợ hơn 420 triệu đồng.

Cụ thể: Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng 18 Mái ấm tình thương (xây mới 16 mái ấm, sửa chữa 2 mái ấm); Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ xây mới 2 nhà. Những việc làm từ thiện của các cấp Hội đã góp phần giảm bớt sự khó khăn của nhiều gia đình.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và hội viên phụ nữ tích cực hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thu Huyền
Top