Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 02/01/2018 - 15:55
Triển khai dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Ngày 2-1, Công ty Điện lực Bắc Ninh khai trương dịch vụ một cửa liên thông hiện đại về điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, nâng tổng số các sở, ngành và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh áp dụng các thủ tục hành chính tại Trung tâm lên 21 đơn vị.

Các dịch vụ điện áp được áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh bao gồm 3 nhóm dịch vụ chính. Trong đó, nhóm dịch vụ cung cấp điện mới gồm: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp. Nhóm dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện gồm các dịch vụ:  Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; Thay đổi mục đích sử dụng điện; Thay đổi định mức sử dụng điện; Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác; Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện; Thay đổi thông tin đã đăng ký; Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; Xử lý  mất điện; Gia hạn và chấm dứt hợp đồng mua bán điện. Nhóm các dịch vụ hỗ trợ gồm: Tra cứu thông tin; Tư vấn sử dụng điện; Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện và giải đáp thắc mắc kiến nghị của khách hàng.

Như vậy, từ ngày 2-1-2018, Công ty Điện lực Bắc Ninh thực hiện tiếp nhận, giải quyết về các dịch vụ trên tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ về điện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh      .

Thái Uyên
Top