Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/12/2017 - 14:22
Yên Phong: Giới thiệu địa điểm 54 dự án với diện tích gần 760 ha
Năm 2017, huyện Yên Phong hoàn thiện việc phân định, ký kết hồ sơ gốc tuyến địa giới hành chính theo Đề án 513 của Chính phủ về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính".

Khu vực trung tâm thị trấn Chờ được quy hoạch đồng bộ.
 
Trong đó, tiến hành thẩm định 25 đồ án quy hoạch các dự án và khảo sát, giới thiệu địa điểm 54 dự án với diện tích 759,15 ha; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Hòa Tiến, Văn Môn, Dũng Liệt, Tam Giang...

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu vực phía Đông huyện, phía Đông Nam - phía Tây Bắc thị trấn Chờ làm cơ sở để triển khai các đồ án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời  gian tới, huyện tập trung  nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; thu hút các nhà đầu tư; phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị; khuyến khích việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, công trình hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa.

Đức Anh
Top