Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:51
Chi bộ Công ty cổ phần Bắc Hà lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Chi bộ Công ty cổ phần Bắc Hà, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (có trụ sở tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) thời gian qua đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (lĩnh vực xây dựng và bất động sản), gắn xây dựng văn hoá doanh nghiệp với văn minh thương mại.

Nổi bật trong việc nâng cao vai trò của tổ chức Đảng là việc Chi bộ Công ty duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đảng hằng tháng, đều đặn đúng quy định với những nội dung thiết thực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như: Triển khai học tập Nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp; thông tin thời sự đến các đồng chí đảng viên và kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết tháng trước cũng như xây dựng nghị quyết cho tháng tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với nhận thức về vai trò quan trọng trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty, Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục truyền thống, lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, việc làm và mối quan hệ của đảng viên, trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng có nhắc nhở uốn nắn những hiện tượng tiêu cực mới phát sinh để các đồng chí đảng viên biết và tự giác khắc phục sửa chữa. Thực hiện phê bình và tự phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết và xây dựng. Chính vì vậy trong những năm qua Chi bộ không có đảng viên vi phạm tư cách.

 

 

Trẻ em học tại Trường Mầm non Bắc Hà tại Khu đô thị Hà Xuân Lâm (Thuận Thành).

 

Chi bộ định hướng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký phấn đấu rèn luyện, đồng thời xây dựng và triển khai chuẩn mực đạo đức phù hợp. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm; không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thẳng thắn dám đấu tranh với những điều xấu, không quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đi tiên phong và làm tấm gương sáng cho quần chúng, người lao động làm theo.

Từ đó góp phần tích cực, quan trọng để Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy làm việc hiệu quả, năng lực điều hành tốt. Mỗi bộ phận, phòng, ban, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tính đến hết tháng 10 năm 2017 đạt doanh thu gần 7 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước hơn 720 triệu đồng, đạt 144% kế hoạch năm; tham gia các hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 100 triệu đồng. Nổi bật trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (9-10-1997 - 9-10-2017), Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Bắc Hà tại Khu đô thị Hà Xuân Lâm (Thuận Thành) với kinh phí 8 tỷ đồng.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khẳng định: “Những năm qua Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bắc Hà luôn nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương, của tỉnh”.

Xuân Bình-Xuân Me
Top