Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:38
Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch trực tiếp công dân của Giám đốc Sở như sau:

1- Tiếp công dân định kỳ:

1.1- Thời gian: Vào ngày 15 hằng tháng. Nếu ngày tiếp công dân rơi vào ngày nghỉ, thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

1.2- Thành phần tham gia tiếp công dân:

- Chủ trì: Ông Trần Quang Nam, Giám đốc Sở VHTTDL.

- Thành phần tham gia cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở, đại diện văn phòng Sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác có liên quan (khi được triệu tập).

1.3- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của Sở (Hội trường tầng 2, cơ quan Sở VHTTDL, số 15 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh).

2- Tiếp công dân đột xuất:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18, Luật Tiếp Công dân. Thành phần tham gia tiếp do lãnh đạo Sở triệu tập hoặc phân công.

Top