Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/12/2017 - 15:58
Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 27.000 lao động
Trong năm 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 27.000 lao động, đạt 100% kế hoạch.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, hỗ trợ người lao tìm kiếm công việc phù hợp với mình.
 
 

Trong đó có 20.600 lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; 1.600 lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp; 3.000 lao động thuộc lĩnh vực dịch vụ 1.800 người làm việc ở nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 47 phiên giao dịch vào thứ Năm hàng tuần và 3 phiên giao dịch trực tuyến online với các tỉnh bạn qua đó tư vấn giới thiệu việc làm cho 30.556 lượt lao động. Tổ chức 34 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và 6 lớp dạy nghề mây tre đan xuất khẩu, may công nghiệp cho lao động khuyết tật.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, góp phần tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả chính sách lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hoa
Top