Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/12/2017 - 08:53
Họp bàn việc thanh, quyết toán dự án nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh
Ngày 27-12, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Bắc Ninh, nhà đầu tư Long Phương họp bàn việc thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh theo hình thức BT.

Nhà máy có công suất 25.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 công suất 50.000 m3/ngày đêm và định hướng phát triển công suất 100.000 m3/ngày đêm. Hiện nay, giai đoạn 1 được tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị hơn 341 tỷ đồng; giai đoạn 2 được nhà đầu tư triển khai đạt 98% khối lượng, dự kiến hết năm 2017 đủ điều kiện cấp nước cho 16 xã của huyện Quế Võ. Đến nay, tỉnh thanh toán cho nhà đầu tư được hơn 167 tỷ đồng; số còn lại và giá trị hoàn thành của giai đoạn 2 khoảng hơn 298 tỷ đồng. Ngành chức năng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục cùng Sở Xây dựng lựa chọn đất đối ứng để thanh toán cho dự án. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường khẳng định việc chậm thanh, quyết toán cho dự án là do việc GPMB các dự án đất đối ứng còn khó khăn, đặc biệt là sự phối hợp giữa nhà đầu tư với các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, cần rút kinh nghiệm. Để khẩn trương thanh, quyết toán cho công trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: các đơn vị tập trung nghiệm thu và quyết toán giai đoạn 2 của nhà máy xong trước ngày 30-6-2018; Sở Xây dựng xem xét quỹ đất để giới thiệu cho nhà đầu tư, đến ngày 15-1-2018 báo cáo tỉnh tiến độ; những dự án đất đối ứng đã giao (tại Trang Hạ, thị xã Từ Sơn và Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) nhà đầu tư cần tập trung giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng để tháng 6-2018 định giá; Sở Tài chính nghiên cứu văn bản của các Bộ, ngành T.Ư để làm rõ  việc hỗ trợ lãi suất cho nhà đầu tư và có văn bản báo cáo tỉnh trong tháng 2-2018.

Đức Anh
Top