Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/12/2017 - 08:48
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 27-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Xây dựng, hoàn thiện báo cáo kinh tế xã hội 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư 2018. Thẩm định, cấp mới Giấy Chứng nhận đầu tư cho 98 dự án, điều chỉnh cho 57 dự án đầu tư nước ngoài; cấp mới đăng ký đầu tư cho 72 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 7.148 tỷ đồng; cấp mới đăng ký kinh doanh cho 2033 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.628 tỷ đồng; hoàn thiện nhiệm vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh… Thực hiện tốt việc thẩm định chủ trương đầu tư, đấu thầu, thẩm định dự án, dự toán theo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Giám sát đánh giá đầu tư công, thực hiện hậu kiểm, rà soát doanh nghiệp; giám sát đánh giá đầu tư của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành tốt công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương... Công tác Đảng, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.

Năm 2018, Sở KH&ĐT đề ra các nhiệm vụ: Tăng cường quản lý, nâng cao trình độ cán bộ, khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng chuyên môn; hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác chuyên môn. Nâng cao chất lượng tham mưu trong quy hoạch, xây dựng, theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý chặt chẽ đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP. Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch, tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; đa dạng các hình thức đầu tư, xúc tiến, khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, thanh tra về kế hoạch và đầu tư. Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh toàn diện, xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành KHĐT trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Bắc Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm qua. Năm tới, ngành cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chủ động nắm bắt các chính sách, quyết định mới của Trung ương, nội dung làm việc với tỉnh Bắc Ninh của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, từ đó tham mưu với tỉnh xây dựng kế hoạch và đề ra chính sách phù hợp để cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt chức năng tham mưu trong thu hút các nguồn lực đầu tư; tính toán, xác định các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở ngành...

Dương Hoàn
Top