Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/12/2017 - 15:59
47 cá nhân được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể”
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh vừa có văn bản số 63/TB-HĐXTNN thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trong số 55 hồ sơ đề nghị có 47 cá nhân đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh”. Trong đó, có 30 cá nhân thuộc loại hình di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; 6 cá nhân thuộc loại hình di sản hát Tuồng; 2 cá nhân thuộc loại hình di sản hát Chèo; 04 cá nhân thuộc loại hình di sản Múa rối nước; 4 cá nhân thuộc loại hình di sản hát Trống quân và 1 cá nhân thuộc loại hình di sản hát Ca trù.

Các nghệ nhân được  xét tặng danh hiệu nghệ nhân là những người có tài năng, tâm huyết và đạt thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Ngọc Hải
Top