Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/12/2017 - 10:07
Rượu Kinh Bắc

Thuở ấy

Có bao làng cùng Quan Đình Quan Độ*

Dâng rựợu tiến vua và khao quân

trên phòng tuyến sông Cầu

Đêm lịch sử

Lý Thường Kiệt nâng bầu rượu lễ Thánh

đền Xà Ngọt

Cả đất trời Đại Việt âm vang

bản tuyên ngôn độc lập muôn đời

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”**

Những chum vò Thổ Hà Bát Tràng Phù Lãng

Còn thơm men từ thời Lý đến giờ

 

Áo tứ thân tần tảo cánh đồng Quan họ

Nếp cái hoa vàng tỏa những mùa hương

 

Rượu ủ trong hồn

Sen Cúc ướp yêu thương

Mời non nước ngàn năm cùng uống

 

“Rượu tinh rượu tính rượu tình*** ơi

  Nồng thắm những xuân hồng...

 

 

*Làng Quan Đình Quan Độ và đền Xà Ngọt thuộc huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

** Bài thơ Thần mà Thái úy Lý Thường Kiệt cho người đọc ở đền Xà Ngọt (huyện Yên Phong) tương truyền tác giả là Thánh Tam Giang Trương Hống - Trương Hát ở thế kỷ VI.

*** Dân ca Quan họ .

Trương Thị Kim Dung
Top