Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/12/2017 - 10:05
Sao em cứ hát

Chỉ đây với đấy thế thôi

Mà sao em cứ hát người đi đâu

Mặt bằng đất mới đỏ au

Tìm đâu ra chín nhịp cầu, hỡi em

 

Lời ca như thể cánh chim

Bay la, bay lả cho tim bồi hồi

Bảo rằng góc bể, chân trời

Xa đâu mà nhắc mãi người đi đâu

Bốn mùa nắng dãi, mưa dầu

Vữa vôi em nhuộm phai mầu áo anh

 

Hay là câu hát vô tình

Xui cho quả dọi cũng hình trái tim

Xui cho vôi gạch trao duyên

Tay người se kết mà nên phố phường

 

Tấm khăn là tấm khăn vuông

Để cho con mắt vấn vương đi tìm

Thương em giáo buộc chắc thêm

Dù em chỉ một lần lên, cũng là...

 

Ước gì được lát gạch hoa

Em đi bõ lúc mưa sa bụi lầy

Có hồ bán nguyệt anh xây

Nghỉ ngơi em rửa bàn tay rộp phồng

 

Thương nhau ra ngõ mà trông

Nhớ thì nhớ vậy, lên tầng lại nguôi

Lắng nghe câu hát sinh sôi

Anh xây như có mặt trời trong tay!

Huy Phách
Top