Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/12/2017 - 08:56
Một năm nhìn lại công tác xây dựng Ðảng
Năm 2017, với sự quyết liệt, sáng tạo và thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, Bắc Ninh đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính…, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm, đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ trong Đảng đến các đoàn thể, xã hội. Gắn chặt nghiên cứu nghị quyết với thảo luận chương trình hành động của từng nghị quyết ở từng chi, Đảng bộ. Việc đổi mới triển khai Nghị quyết Trung ương 5, 6 của BCH Trung ương Đảng theo hình thức trực tuyến, tạo được hiệu quả thiết thực. Đó là, tập trung được những vấn đề trọng tâm, vấn đề mới, then chốt, đồng thời cùng một lúc tổ chức được cho hầu hết cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, tiết kiệm được chi phí và rút ngắn được thời gian tổ chức hội nghị tại cơ sở.

 Bên cạnh đó, việc tổ chức sơ, tổng kết những chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết TW3 (Khoá VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Pháp lệnh số 34 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI “Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tuyên giáo”… Đồng thời cũng đã ban hành một số chỉ thị, nghị quyết, đề án quan trọng, như: Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; quy định, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, khung tiêu chí đánh giá cán bộ các cấp…Những kết quả đạt được đã tạo nên không khí xã hội sôi nổi, phấn chấn, tăng thêm niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đang ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, tính phê bình và tự phê bình trong các chi, đảng bộ và trong cán bộ đảng viên ngày càng thể hiện sắc nét hơn; nhiều đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chỉ ra những nội dung cơ bản cần giải quyết, tạo niềm tin trong việc thực hiện. Một số địa phương đã kiên quyết xử lý những vấn đề nổi cộm thuộc thẩm quyền, bước đầu tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

 

Việc tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đã tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với các đảng viênthôn Đìa, xã Bình Dương (Gia Bình).

 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng Đảng là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên cho ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Nhận thức rõ điều đó, trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp 1.769 đảng viên, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn; hoàn thành quy hoạch bổ sung cán bộ giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 ở cấp tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành; các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là phân công cấp uỷ viên phụ trách các lĩnh vực trọng yếu.

Đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên một số lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách hành chính… đối với 508 tổ chức Đảng và 2.695 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 19 đảng viên; kiểm tra 150 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 13 tổ chức Đảng về thu chi ngân sách; 416 tổ chức Đảng trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 302 đảng viên. Điều đó chứng tỏ sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII).

Đặc biệt trong năm qua là việc tăng cường, nắm bắt tình hình cơ sở, trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Hằng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Trực tiếp làm việc với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIX và nhiệm vụ công tác năm 2017 về những vấn đề như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân… Vì vậy, năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao, vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít nơi còn hạn chế, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa cao; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên một số nơi còn hình thức, chưa thực chất, chậm phát hiện những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn. Vai trò người đứng đầu ở một số nơi chưa được đề cao đúng mức; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong đời sống nhân dân chưa kịp thời. Chính điều đó đã tạo nên một số bức xúc xã hội làm ảnh hưởng niềm tin đối với Đảng. 

Năm 2018 có vai trò quan trọng, là thời điểm tiến hành đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với chủ đề: “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”, bên cạnh thuận lợi, thời cơ cũng còn có nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng là cần phải tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực và giải quyết được những vấn đề phát sinh ở cơ sở, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. 

Xuân Bình
Top