Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 27/12/2017 - 08:51
Vững bước đi lên
Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào công cuộc CNH-HĐH, tạo đà vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, đó là những thuận lợi cơ bản. Song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 chúng ta gặp không ít khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình thế giới biến đổi khó lường… tác động tới sản xuất, kinh doanh. Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã thu được kết quả đáng phấn khởi, một năm “được mùa, bội thu” trên tất cả các lĩnh vực, hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại đang dần hiện ra.

Vị thế của Bắc Ninh ngày càng tăng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 18,6% so với năm 2016 (chiếm 3,11% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố); quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng; chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh, đã có 72,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thu ngân sách nhà nước tăng cao (đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2016); Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển toàn diện theo hướng bền vững; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao phong phú, sôi nổi; Lao động việc làm và an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể được tăng cường, giữ vai trò trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định…

Nhìn lại một năm đã đi qua, chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được, bằng công sức, trí tuệ và sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh. Đặc biệt niềm vui được nhân lên khi nhìn lại quá trình phấn đấu không mệt mỏi suốt trong 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng ở tốp đầu cả nước. Kết quả đó là luồng sinh khí mới, động lực mới, là cơ sở niềm tin để chúng ta bước vào nhiệm vụ mới, giai đoạn phát triển mới.

Năm 2018 là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020), năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công cụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phát huy lợi thế và kết quả đã đạt được, trên đà phát triển mạnh mẽ, nỗ lực mới, cố gắng mới, khí thế mới, quyết tâm sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm mới thắng lợi mới!

Báo Bắc Ninh
Top