Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/12/2017 - 15:55
Triển khai Kế hoạch thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
Ngày 26-12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là Bộ luật có nhiều đổi mới, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, nhận thức về chính sách, vấn đề tội phạm và hình phạt;  phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân. Đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung của Bộ luật để áp dụng vào thực tiễn; các báo cáo viên cần lựa chọn thông tin tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu được nghe Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt về sự cần thiết ban hành và những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Trong đó  nhấn mạnh những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Bộ luật có 26 chương, 426 điều, gồm 3 phần: Những quy định chung; các loại tội phạm; điều khoản thi hành.  Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018. Đây là đạo luật quy định chung về tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013. Luật Tiếp cận thông tin đã cụ thể hóa tối đa phạm vi, nội dung quyền tiếp cận thông tin; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu và công khai thông tin cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc tổ chức thực thi quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Nguyễn Hoa
Top