Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/12/2017 - 15:00
Thành lập Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn
Ngày 23-12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Sơn. Các đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Như Đôn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh dự.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Đình Hữu trao Quyết định thành lập  Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn.

 

Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Từ Sơn, tiền thân là Chi bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Từ  Sơn. Chi bộ được thành lập năm 2006 với 7 đảng viên. Đến nay, Chi bộ có 35 đảng viên, đủ điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Đảng bộ cấp trên. Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Từ Sơn gồm 3 Chi bộ trực thuộc, đồng chí Phạm Đức Tiến được chỉ định giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ.

Trong những năm qua, Ban chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; nhiều năm đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh và được Đảng bộ cấp trên khen thưởng. Năm 2007, Chi bộ lanh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh ước tổng nguồn vốn huy động 2.650 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, gấp 40 lần lúc thành lập; tổng dư nợ 3.400 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, gấp 12 lần lúc thành lập, trong đó cho vay ngắn hạn đạt 2.000 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 59% trên tổng dư nợ, cho vay trung, dài hạn đạt 1.400 tỷ đồng chiếm 41% trên tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu bằng 0,1%. Đời sông người lao động được đảm bảo, ổn định, thu nhập bình quân 22triệu đồng/tháng/người.

Đồng chí  Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị: Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Từ  Sơn tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn kinh doanh của đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đặng Đình Tính
Top