Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/12/2017 - 09:31
Công đoàn ngành Y tế: Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Với 44 công đoàn cơ sở trực thuộc và 4.727 đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Y tế Bắc Ninh có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động như: chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động...

Năm 2017, bám sát chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế  xây dựng kế hoạch chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai nhiều hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nổi bật là các hoạt động đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho công nhân, viên chức, lao động. Qua kiểm tra, giám sát về cơ bản đời sống cán bộ, viên chức ngành Y tế ổn định, các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, điều kiện làm việc của cán bộ dần được nâng lên. Lương bình quân của cán bộ trong khối hành chính sự nghiệp là 3.500.000đ và khối sản xuất kinh doanh là 3.200.000đ. Tại các đơn vị có hợp đồng lao động, người lao động được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ liên quan đến lương, thưởng… đầy đủ, theo quy định của Nhà nước.

Việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực theo đúng tinh thần “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Công đoàn ngành tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các đoàn viên xuất sắc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiến hành đổi thẻ đoàn viên, thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông, các doanh nghiệp nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi nhất. Tổ chức tặng quà cho cán bộ, viên chức gặp hoàn cảnh khó khăn nhiều đợt trong năm.

Nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, Ban nữ công Công đoàn giải quyết cho 15 nữ chủ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị trong ngành vay vốn với tổng số 104 triệu đồng từ Quỹ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo” tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế…

Cùng với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Y tế cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, người lao động. Công đoàn ngành tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn; tuyên tuyền định hướng đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở,  Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế chủ động phối hợp với lãnh đạo sở, phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc để được hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn các nội dung hoạt động công đoàn. Trong năm phát triển thêm 209 đoàn viên công đoàn, giới thiệu và kết nạp Đảng cho 52 đoàn viên ưu tú.

Với những nỗ lực và quyết tâm của mình trong mọi hoạt động chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động, thời gian qua các đoàn viên, người lao động ngành Y tế Bắc Ninh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, lao động, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, công tác. Năm 2017, có 36/43 đơn vị đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; công đoàn ngành xếp loại tốt.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế tập trung tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia đăng ký và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; tổ chức, phối hợp với các đơn vị viên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở công đoàn…

Lê Hồng
Top