Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 25/12/2017 - 16:56
Ban Vận động thành lập Hội điện tử tin học Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Chiều 23- 12, Ban vận động thành lập Hội điện tử tin học Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm về CNTT của các doanh nghiệp.

 

Thay mặt Ban Vận động thành lập Hội điện tử tin học Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban vận động cho biết: Trong những năm qua, lĩnh vực điện tử viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Ninh không ngừng phát triển, ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước có sự phát triển mạnh mẽ, tạo dựng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Với việc ứng dụng CNTT hiện nay, Bắc Ninh đang có nhiều thuận lợi và điều kiện để xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2022, định hướng đến 2030. Việc xây dựng thành phố thông minh sẽ thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên mọi phương diện trong một tổng thể thống nhất lấy phát triển “Chính quyền điện tử” là trung tâm.

Là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, trong đó có lĩnh vực điện tử viễn thông và công nghệ thông tin,  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vận động,quy tụ các tổ chức, hội viên làm việc trong lĩnh vực CNTT và những hội viên yêu thích về lĩnh vực điện tử, CNTT tham gia.Sau một thời gian vận động, đến nay hội viên xin tham gia sinh hoạt Hội Điện tử Tin học là 227 hội viên và 9 tổ chức tập trung ở3 khối chính là:cơ quan Nhà nước; doanh nghiệp nhà nước vàkhối các doanh nghiệp CNTT, điện tử viễn thông.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Hội làtập hợp, động viên tinh thần tích cực và khả năng sáng tạo của hội viên nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển điện tử, công nghệ thông tin; sử dụng những thành tựu của công nghệ thông tin phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; phối hợp với các cơ quan và các tổ chức quần chúng khác đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chính sách phát triển điện tử và ứng dụng CNTT; tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử, CNTT theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội...

Tại hội nghị tổng kết, các hội viên mong muốn thông qua Hội là diễn đàn, để đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự phát triển của Hội nói riêng, cũng như tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đã đạt được của Ban vận động. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò của cơ quan chủ quản, tiếp tục tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ làm về điện tử viễn thông và CNTT của tỉnh; tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh trong việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách phát triển điện tử, CNTT của tỉnh. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực điện tử, CNTT;Ban vận độngphải là kênh thông tin quan trọng giúpTỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện tử viễn thông và CNTT có thêm thông tin về đánh giá tác động của các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực CNTTcủa tỉnh; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, phổ biến, đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội…

Minh Phương
Top