Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 25/12/2017 - 09:20
Nhiều việc làm thiết thực học và làm theo Bác của tuổi trẻ Quế Võ
Gắn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi (TTN) được các cấp bộ Đoàn huyện Quế Võ triển khai hiệu quả, tích cực trong thời gian qua. Thông qua việc học tập, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, TTN được củng cố, ngày càng đầy đủ hơn, làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông TTN, góp phần giúp các mặt công tác của Đoàn có chuyển biến tích cực.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào TTN, Huyện Đoàn Quế Võ, các đơn vị Đoàn cơ sở và trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chuyên đề được học tập thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đưa vào nội dung sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, trong đó phổ biến là đưa vào nội dung sinh hoạt Đoàn. Mỗi hình thức học tập đều phát huy thế mạnh riêng. Các chuyên đề tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Tinh thần yêu nước, tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tình nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng chí; tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm công việc...

Theo đánh giá của Huyện Đoàn Quế Võ, qua học tập, các đơn vị Đoàn, cán bộ, đoàn viên, TTN trong huyện nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; về đời tư trong sáng, cuộc đời giản dị của Bác. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên, TTN có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, học tập và cống hiến.

 

 

Lãnh đạo huyện Quế Võ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017.

 

Các phong trào hành động cách mạng được tuổi trẻ Quế Võ đẩy mạnh. Tiêu biểu là phong trào xung kích phát triển kinh tế-xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nêu cao vai trò xung kích trong phát huy tính sáng tạo và chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến nâng cao năng suất lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc. Từ việc biết tận dụng lợi thế và ưu điểm của khoa học kỹ thuật một cách linh hoạt, tiết kiệm, đoàn viên, thanh niên trong huyện đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến kinh nghiệm chất lượng, hiệu quả, ứng dụng thành công trong lao động, sản xuất và công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5 năm qua (2012-2017), các cấp bộ Đoàn huyện Quế Võ đã thực hiện được gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương trị giá gần 4,5 tỷ đồng. Tập trung huy động kinh phí từ các nguồn lực của Đoàn, từ xã hội hóa và tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, các cơ sở Đoàn trong huyện đã xây dựng được 70 km đường điện “thắp sáng đường quê”. Phong trào “Mượn đất lập nghiệp” được triển khai, nhân rộng có hiệu quả, xuất hiện nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, đã có 82 mô hình làm kinh tế giỏi của thanh niên có thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng/năm... Từ những công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn trong huyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, thông qua việc học và làm theo lời Bác còn giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực rèn luyện, học tập để đóng góp thêm nhiều những hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng. Thông qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân của Huyện Đoàn Quế Võ trong 5 năm qua được T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn tuyên dương khen thưởng; Huyện Đoàn Quế Võ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bí thư Huyện Đoàn Quế Võ Nguyễn Hồng Mạnh cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn huyện Quế Võ tiếp tục xác định việc tăng cường công tác giáo dục của Đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm. Việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, cuộc vận động của Đoàn, quan tâm đến nhu cầu, lợi ích chính đáng của TTN, coi trọng yếu tố “làm theo Bác”, tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động. Cùng với đó coi trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, tuyên dương, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, phù hợp trong TTN.

 

Xuân Bình-Xuân Me
Top