Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 25/12/2017 - 09:18
Động lực phát triển kinh tế, xã hội
Đảng bộ xã Phú Lương, huyện Lương Tài có 228 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 9 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Lương không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp tạo động lực để kinh tế, xã hội phát triển đúng hướng, đời sống người dân được nâng lên.

Đồng chí Trương Vương Quý, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ luôn xác định: công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt trong mọi hoạt động. Bởi vậy, Phú Lương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng mạnh để tạo “đòn bẩy” phát triển kinh tế, xã hội.

Qua thực tế tìm hiểu công tác xây dựng Đảng ở Phú Lương được coi trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng, vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, trước hết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lấy đó làm cơ sở để khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thực hiện đúng lịch sinh hoạt định kỳ; đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban tuần, tháng với chính quyền, lãnh đạo mặt trận, các đoàn thể và các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn để nghe phản ánh tình hình, những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Việc xây dựng, củng cố các chi bộ cơ sở luôn được gắn với xây dựng ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh vững mạnh, đủ năng lực tập hợp và phát huy sức mạnh của đoàn viên, hội viên vào các phong trào thi đua yêu nước. Mặt khác, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm ban hành các nghị quyết vừa đúng, vừa trúng với nhiệm vụ chính trị cũng như “hợp với lòng dân”, tạo nên những chuyển biến tích cực ở địa phương.

Qua đánh giá chất lượng công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ Phú Lương chính là minh chứng sống động với tỷ lệ 100% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 88% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ xã được công nhận TSVM tiêu biểu. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Đảng bộ Phú Lương được công nhận TSVM và TSVM tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Qua nửa nhiệm kỳ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, làm thay đổi, khởi sắc diện mạo nông thôn mới Phú Lương. Năm 2017, Phú Lương chỉ đạo gieo trồng hơn 500 ha đất nông nghiệp, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt gần 3.025 tấn; phát triển đàn gia súc, gia cầm lên gần 20.000 con; khai thác hiệu quả hơn 120 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, cho sản lượng ước đạt 137,5 triệu/ha. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ với nhiều ngành nghề, nhiều dịch vụ hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; đưa thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 23 triệu đồng/người năm 2015 lên đạt 35 triệu đồng/người vào năm 2017; số hộ nghèo giảm từ 4,58% năm 2015 xuống còn 2,98%, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng tạo được nhiều “điểm nhấn” quan trọng: 100% các đám cưới đều ký cam kết việc thực hiện nếp sống văn minh, các đám tang bỏ hủ tục lạc hậu, việc tổ chức tân gia, chúc thọ được đi vào nề nếp. Qua công tác bình xét, có 93,87% số hộ đạt gia đình đạt danh hiệu GĐVH; 100% các thôn đạt danh hiệu Làng văn hoá. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

 Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở, động lực để cán bộ và nhân dân xã Phú Lương tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Phú Lương mạnh về chính trị, giàu về kinh tế trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới.

Đức Phương (Đài Lương Tài)
Top