Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 20/12/2017 - 09:26
Nâng cao chất lượng công tác thanh tra
Xác định công tác thanh tra có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thời gian qua, ngành Thanh tra luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, ngành và địa phương, tích cực đổi mới phương pháp, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Trong năm qua, ngành thanh tra tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, đúng thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan, việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể tổ chức 40 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 233 cuộc so với năm 2016), tại 3.166 đơn vị, doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý về kinh tế gần 14,4 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách hơn 6,8 tỷ đồng. Đối với công tác thanh tra hành chính, toàn ngành triển khai 55 cuộc (tăng 7 cuộc so với năm 2016), tại 314 đơn vị, trong đó phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 7,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6,1 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 63 triệu đồng. Với công tác thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 385 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 226 cuộc so với năm 2016), tại 2.852 đơn vị, kiến nghị xử lý hơn 7 tỷ đồng. Trong năm có 57 kết luận và quyết định được kiểm tra, đồng thời thu hồi sau thanh tra về kinh tế hơn 18,6 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 70%.

Bên cạnh đó, tình hình khiếu kiện còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của công dân có xu hướng tăng cả về số vụ việc, đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương. Điển hình như các xã Yên Trung, Dũng Liệt (Yên Phong); Phú Lâm (Tiên Du); Thanh Khương (Thuận Thành); thị trấn Phố Mới (Quế Võ); xã Tam Sơn, phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn); phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh)… Điều đáng lo ngại, gần đây tình hình KN, TC của công dân có biểu hiện bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, bôi xấu cán bộ, đe dọa đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến tâm lý của cán bộ, nhân dân.

Công tác tiếp công dân được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó, toàn tỉnh tiếp hơn 3.800 lượt công dân (tăng 518 lượt so với cùng kỳ năm 2016), với 5.794 người; có 2.131 vụ việc và 77 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 3.197 đơn thư các loại (tăng 516 đơn so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 2.271 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại, xử lý đơn thư cho thấy, nội dung KN, TC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm tới 73%; kinh tế, tài chính, xây dựng chiếm 20%; chính sách xã hội 4% và các lĩnh vực khác chiếm 3%. Cùng với đó, các cấp, các ngành đã giải quyết 111/129 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86%. Qua giải quyết KN, TC kiến nghị thu hồi 4.640m2 đất, thu hồi ngân sách Nhà nước 154 triệu đồng, trả lại cho dân hơn 180m2 đất và 344 triệu đồng.

Công tác thanh tra thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), toàn ngành tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại 26 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện khuyết điểm tồn tại chủ yếu là việc thực hiện các quy định về PCTN tại các đơn vị về quản lý tài chính, đất đai, kê khai tài sản thu nhập, công khai minh bạch và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Đến nay, các đơn vị có khuyết điểm tồn tại sau thanh tra, kiểm tra đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại.

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh tập trung đổi mới phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng định hướng chương trình và kế hoạch thanh tra, trong đó trọng tâm những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc xử lý thực hiện các kết luận thanh tra đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh công tác phối hợp tránh tình trạng chồng chéo gây ảnh hưởng  đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhất là không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đội ngũ làm công tác thanh tra, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngô Thành
Top