Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/12/2017 - 08:38
Xử phạt vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường
UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Liwayway Hà Nội (KCN Quế Võ) do thực hiện hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt 29% tiêu chuẩn.

Hành vi xả nước thải vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, khu chế suất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp quy định tại Điều 12, Khoản 6, Điểm b, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 - 11 - 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. UBND tỉnh Quyết định xử phạt 77 triệu đồng và buộc Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Liwayway Hà Nội phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Yêu cầu Công ty không xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom nước thải của hạ tầng KCN Quế Võ.

Đức Anh
Top