Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/12/2017 - 15:35
Thành phố Bắc Ninh: Năm 2018, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13%
Sáng 14-12, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI khai mạc kỳ họp thứ 6. Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI tập trung xem xét, thảo luận đối với các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng thực hiện năm 2018 về: Phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; quản lý tài nguyên môi trường, sử dụng đất đai; công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự; thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố tham gia xây dựng chính quyền, giám sát và những kiến nghị với HĐND, UBND cùng cấp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng với tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân dân, thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại dịch vụ”; thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị; có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 12,2% (tăng 1,2% so với kế hoạch); tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 77 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.956 tỷ đồng, đạt 183% dự toán. 

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giải quyết việc làm cho 5.350 lao động, tăng 7% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Đưa Trung tâm hành chính công thành phố đi vào hoạt động hiệu quả với 500 lượt giao dịch/ngày và tỷ lệ hài lòng đạt 98%. Kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao. Hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Năm 2018, thành phố tập trung thực hiện chủ đề công tác “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị” và 5 quyết tâm chính trị đó là: 100% phòng học được kiên cố hóa; cải tạo, nâng cấp, xây mới 20 trường học; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường đạt tiêu chí “Liên thông – Hiện đại – Thân thiện – Hiệu quả”; trồng mới 20.000 cây xanh đô thị; 100% thôn, khu phố, liên thôn, khu phố được lắp đặt hệ thống thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời; tiếp tục đầu tư và triển khai các bước nâng cấp 3 xã lên phường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 87 nghìn tỷ đồng, tăng 13% ; tạo việc làm cho 5.300 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%; triển khai xây dựng thành phố Bắc Ninh không còn thực phẩm không an toàn…

Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Hương Giang thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác kiện toàn cán bộ,  góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng đề ra trong năm 2018, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16-12-2017.

Thảo Nguyên
Top