Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/12/2017 - 09:23
Quế Võ chú trọng làm tốt tuyển chọn công dân nhập ngũ
Quế Võ là địa phương có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển quân. Phát huy truyền thống đó, cả hệ thống chính trị của huyện đã và đang tích cực vào cuộc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đến nay, Quế Võ là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quế Võ cho biết: “Công tác tuyển quân hàng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn Đảng, toàn dân. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Ban CHQS huyện luôn làm tốt vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, UBND và Hội đồng NVQS huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó” và “công khai, dân chủ, công bằng và đúng Luật”.

Khâu đầu tiên là cấp xã thực hiện rà soát lập danh sách nam công dân đủ 17 tuổi trong năm và từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS lần đầu và đăng ký trực tiếp công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tiếp đó, 111 thôn, khu phố trong toàn huyện tổ chức hội nghị rà duyệt phân loại danh sách đủ điều kiện sơ tuyển và các loại danh sách tạm hoãn, miễn, chưa gọi nhập ngũ. Kết quả, toàn huyện có 6.786 công dân từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, số đủ điều kiện gọi sơ tuyển là 1.579 công dân. Sau hội nghị rà duyệt, từng loại danh sách đều được niêm yết công khai tại nhà văn hóa cấp thôn và đọc trên hệ thống phát thanh.

 

 

Khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2018 tại Ban CHQS huyện Quế Võ.

 

Sơ tuyển ở cấp xã được tiến hành theo 2 bước, thống nhất theo 5 nội dung là sức khỏe, chính trị đạo đức, văn hóa, tuổi đời và hoàn cảnh gia đình. Trước khi tiến hành, 100% thành viên các tổ kiểm tra sức khỏe NVQS được tập huấn. Ban sơ tuyển các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm, điều hành chặt chẽ, đánh giá, phân loại sức khỏe chính xác, khách quan. Tổng số, toàn huyện triệu tập sơ tuyển sức khỏe 1.556 công dân. Số có mặt 1.523 công dân, đạt 97,87%. Số đủ điều kiện khám sức khỏe  tại huyện 1.092 công dân, đạt 71,7%.

Trên cơ sở sơ tuyển, toàn huyện điều khám sức khỏe NVQS tại huyện 1.054 công dân. Trước khi khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện thành lập Đoàn khám và Hội đồng khám bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định, tổ chức tập huấn và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu. Từ ngày 28-11 đến ngày 6-12-2017, tổ chức khám cho 1.018 công dân (đạt 96,6% so với tỷ lệ điều khám). Công tác điều hành khám khoa học, chặt chẽ, phân loại sức khỏe đúng hướng dẫn. Với các trường hợp chưa rõ ràng, nghi ngờ đều có hội chẩn, lưu xét hoặc chuyển đến bệnh viện kiểm tra thêm để bảo đảm chính xác. Kết quả có 449 công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, đạt 44,1%.

Phát huy kết quả đạt được, cả hệ thống chính trị của huyện Quế Võ đang tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ, xử lý các trường hợp vắng khám tuyển và thực hiện các khâu, bước tiếp theo bảo đảm cho thắng lợi mùa tuyển quân năm 2018.

Cao Lợi
Top