Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 12/12/2017 - 09:17
Thành phố Bắc Ninh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Thành phố Bắc Ninh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 gồm 24 thành viên do Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo tham mưu với Thành ủy ban hành Kế hoạch số 32 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, trong đó xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố; phát động toàn dân thanh gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng cơ quan, đơn vị không có tội phạm và người nghiện ma túy.

Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 227 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập 21 tổ tự quản với 66 tổ viên tại 3 xã, kiện toàn 16 ban bảo vệ dân phố tại các phường với 93 tổ bảo vệ dân phố, 309 tổ viên; các trường học vận động 100% giáo viên và học sinh ký cam kết về phòng chống tệ nạn xã hội, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, duy trì hộp thư bạn bè; các  ngành chức năng và đoàn thể chính trị kẻ vẽ 290 panô, băng zôn khẩu hiệu, phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động phổ biến giáo dục pháp luật…

 

 

Công an thành phố Bắc Ninh triển khai phương án tác chiến.

 

Thông qua hoạt động của các mô hình cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức pháp luật trong nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Qua các hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân thành phố Bắc Ninh, từ cuối năm 2016 đến nay cung cấp hàng trăm nguồn tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiều trường hợp lầm lỗi được cảm hóa giáo dục tại cộng đồng, được gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện, nhiều người trong số đó từ bỏ quá khứ lầm lỗi và trở thành thành viên tích cực trong hoạt động tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an thành phố Bắc Ninh tham mưu, xây dựng nhiều kế hoạch nhằm cụ thể hoá việc thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phối hợp ra quân tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý với đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên các ban, ngành, đoàn thể tham gia. Từ cuối năm 2016 đến nay, Công an thành phố điều tra làm rõ 113 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 126 đối tượng; lập hồ sơ cưỡng chế 9 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố; đưa 17 đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện…

Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh xã hội trong công tác phòng, chống, trấn áp tội phạm, bảo đảm anh ninh trật tự trên địa bàn.

Lập Công
Top