Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 11/12/2017 - 16:30
Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2017 giữa Cục Kỹ thuật Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn , Lạng Sơn
Chiều 11-12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2017; đánh giá kết quả nổi bật 10 năm phối hợp tuyên truyền biển, đảo với tỉnh Bắc Ninh (2007-2017), 5 năm với tỉnh Thái Nguyên (2012-2017); triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2018.
Dự hội nghị có các đồng chí: Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân Chủng Hải quân; Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân. Về phía tỉnh Bắc Ninh, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền biển đảo.
 
 
Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù là tỉnh không có biển song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn xác định biển, đảo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước. Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng; yêu cầu các cấp ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp tuyên truyền biển, đảo, huy động nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới và những năm tiếp theo, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất kế hoạch, nội dung và lộ trình tuyên truyền cụ thể; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình biển, đảo, nhất là trong thời điểm và vấn đề nhạy cảm, chú ý tuyên truyền đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên để thu hút nguồn lực phục vụ trong Quân chủng Hải quân. Gắn tuyên truyền biển đảo với các hoạt động giao lưu kết nghĩa, công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền; phát sóng các chương trình về biển, đảo và Hải quân nhân dân Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Bắc Ninh, 10 năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp và các đơn vị trực thuộc Cục kỹ thuật Hải quân đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong thực hiện chương trình tuyên truyền về biển, đảo; luôn bám sát và quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc chấp hành các quy định trong hoạt động tuyên truyền, bảo đảm thông tin sâu rộng, đúng định hướng; định kỳ  tổ chức sơ kết và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền cho năm tiếp theo; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện…

Năm 2017, Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển, đảo và hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... qua đó đã huy động được nguồn lực cả về vật chất và tinh thần góp phần xây dựng, bảo vệ biển, đảo quê hương. Các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân địa phương các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn; tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sỹ Hải Quân trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân; Cục Kỹ thuật Hải quân tặng Giấy khen 6 tập thể, 4 cá nhân; Ban Tuyên giáo các tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

L.Hằng – N.Duyệt
Top