Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 11/12/2017 - 15:30
Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
Ngày 11-12, Sở Tư pháp triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) trực tiếp giới thiệu về những điểm mới, nội dung cơ bản của Luật TGPL năm 2017 như: Trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL, phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; mở rộng diện người được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước; nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu chuẩn tham gia TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL; tập trung thực hiện vụ việc TGPL theo đúng bản chất của hoạt động TGPL; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL; tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý, nhất là việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng; nâng cao vai trò của Sở Tư pháp thông qua việc ký hợp đồng với các tổ chức tham gia thực hiện TGPL; sắp xếp, tinh gọn các chi nhánh của Trung tâm TGPL và quy định chặt chẽ điều kiện thành lập chi nhánh…

Qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt kịp thời những nội dung, điểm mới của Luật TGPL năm 2017. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ thực hiện TGPL của các cơ quan liên quan trong hoạt động TGPL, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Ngô Thành
Top