Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/12/2017 - 16:00
Gần 200 cán bộ, phóng viên tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người
Ngày 7-12, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”
Đại diện Ban Chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị tập huấn.

 

Gần 200 học viên là cán bộ, phóng viên của 30 đơn vị là Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc và cơ quan báo chí Trung ương, địa phương dự.

Các học viên được giới thiệu, trao đổi 9 chuyên đề chính với những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam…

Các học viên tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

Lớp tập huấn giúp các học viên củng cố, nâng cao chất lượng nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh phản bác thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Tin, ảnh: Ngô Thành
Top