Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/12/2017 - 15:52
Đại hội điểm Công đoàn huyện Yên Phong
Trong 2 ngày 6 và 7-12, Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.
Ban Chấp hành Công đoàn huyện Yên Phong khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2012-2017,  phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện đã bám sát vào Nghị quyết của Công đoàn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức Công đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở; chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, CNVCLĐ, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành, địa phương đến đông đảo người lao động. Phát động sâu rộng và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tháng công nhân” và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều nội dung và hoạt động phong phú tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ huyện. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được chú trọng, vượt chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao. Hiện nay, tổng số CĐCS toàn huyện là 115 đơn vị với 7.868 đoàn viên/8.379 CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn trong huyện đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 376 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2017-2022, LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn các cấp theo hướng thiết thực và hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn… Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới thành lập mới 15 Công đoàn ngoài quốc doanh, kết nạp mới 1000 đoàn viên trở lên; hàng năm có từ 90% trở lên số CĐCS khối hành chính sự nghiệp và 60% trở lên CĐCS khối ngoài quốc doanh xếp loại vững mạnh; 80% đoàn viên được trang bị và hưởng các tiện ích từ thẻ đoàn viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 Ủy viên, 16 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Thảo Nguyên
Top