Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/12/2017 - 08:52
Đảng bộ phường Suối Hoa chú trọng chất lượng sinh hoạt Chi bộ
Đảng bộ phường Suối Hoa (TP Bắc Ninh) hiện có 619 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ gồm 3 chi bộ khu phố và 5 chi bộ cơ quan. Trong những năm qua, Đảng ủy phường luôn quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 10- CT/TW năm 2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, nhằm phát huy vai trò, chức năng lãnh đạo của từng loại hình chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ phường Suối Hoa có nét đặc thù, đảng viên là cán bộ hưu trí chiếm đa số, khoảng  86%, sinh hoạt tại các Chi bộ khu phố. Tại các Chi bộ cơ quan, đảng viên lại đa số trẻ tuổi, nhiệt tình và năng động. Trong 8 Chi bộ thì có 3 Chi bộ mới thành lập được ít năm là Chi bộ Trường Tiểu học, Trường THCS, Trạm Y tế phường Suối Hoa.

Từ nét đặc thù nói trên, hàng năm Đảng ủy phường đều rất coi trọng việc quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW năm 2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”.

Việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 được Đảng ủy phường coi là nhiệm vụ trọng tâm của năm. Từ đó có kế hoạch phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy trực tiếp theo dõi và dự sinh hoạt, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp, gắn các nội dung sinh hoạt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm đều có phần đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở từng Chi bộ và trong toàn Đảng bộ.

Qua quá trình triển khai thực hiện, các Chi bộ trực thuộc đều nhận thức sâu sắc yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, cũng như các nội dung sinh hoạt Chi bộ. Nội dung sinh hoạt  được Chi uỷ  bàn bạc thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc kiểm điểm đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, bám sát nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các đồng chí Bí thư Chi bộ luôn kịp thời nghiên cứu và thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước, thế giới, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ; nắm bắt diễn biến tư tưởng và có định hướng, động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên còn khó khăn yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kể từ tháng 11-2016, các đồng chí ở chi bộ cơ quan phường đã chuyển về sinh hoạt tại chi bộ 3 khu phố, tạo điều kiện cho đảng viên là cán bộ đương chức nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng ở khu phố, tăng cường thêm sức trẻ cho các chi bộ khu phố nơi có phần đông đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu, cao tuổi.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức chiếu phim lồng ghép tại các buổi sinh hoạt về chủ đề Bác Hồ, cách mạng, về 15 năm hình thành và phát triển của phường Suối Hoa, ra ấn phẩm “Cảm xúc Suối Hoa” nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập phường có sự đóng góp lớn của các đồng chí đảng viên ở các chi bộ v.v… Đây là những đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên trong  toàn Đảng bộ nhằm cổ vũ tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Đảng ủy phường cũng rất quan tâm chỉ đạo các Chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần phù hợp với nhiệm vụ của từng Chi bộ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường.

Về việc đổi mới sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10- CT/TW  của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, Đảng bộ phường luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân phường Suối Hoa không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định” do MTTQ phường phát động; hưởng ứng Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”,  xây dựng khu phố văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu: Hai Bà Trưng, Nguyễn Gia Thiều, Ngô Gia Tự, Lê Văn Thịnh.v.v... Tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác cán bộ và xây dựng nghị quyết của chi bộ thống nhất về tư tưởng, nhận thức góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đảng mạnh là do các Chi bộ tốt, Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”, đồng thời xác định  việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy phường Suối Hoa tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xứng đáng vị trí là trung tâm chính trị của thành phố và của tỉnh Bắc Ninh.

Tố Quyên - Trọng Khánh
Top