Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/12/2017 - 08:47
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy
Mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, kiềm chế các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với nhận thức đó, thực hiện vai trò quản lý nhà nước về PCCC, Cảnh sát PC và CC tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/3/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/4/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 và nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH. Đặc biệt chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia PCCC.

Cụ thể hóa sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH được thành lập từ tỉnh đến cấp xã trong toàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát PC và CC ký quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Quân đội đóng trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn và tuyên truyền PCCC. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương xây dựng, đăng tải, phát sóng được 113 tin, bài, ảnh, 38 phóng sự, 27 chuyên mục, chuyên trang và 4 clip. Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC và CC tỉnh biên soạn, đăng 169 tin, bài. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về PCCC; khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; hướng dẫn kỹ năng xử lý và thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ; phản ánh hoạt động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các cơ sở và toàn dân trong PCCC… Từ đó kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, công khai phê phán những vi phạm an toàn PCCC. Cảnh sát PC và CC còn phối hợp với Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở phát hàng trăm lượt khuyến cáo các biện pháp quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy, sử dụng điện, hàn cắt kim loại tại các hộ gia đình...

 

 

Tuyên truyền về PCCC được sân khấu hóa là sáng tạo của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong).

 

Bên cạnh đó, Cảnh sát PC và CC tỉnh phát hành 4 mẫu tờ rơi với 18.000 tờ, hướng dẫn 2.752 cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Đồng thời tổ chức 3 buổi tuyên truyền lưu động, 38 buổi tuyên truyền về PCCC tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, trường học, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở khu dân cư, đơn vị, cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở được chú trọng xây dựng. Toàn tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động 779 Đội dân phòng với 5.241 đội viên tại 126 xã, phường, thị trấn; 3.671 Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành với 15.335 đội viên. Trong năm tổ chức 840 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC (tăng 252 lớp so với năm 2016) tới 2.195 cơ sở với 16.887 đội viên PCCC cơ sở, dân phòng tham gia. Sau huấn luyện cấp 15.539 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho các đối tượng theo quy định.

Các phòng Cảnh sát PC và CC khu vực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH thành lập mới 1 mô hình ‘‘Làng nghề an toàn PCCC’’ tại 2 khu dân cư là thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê và thôn Hồi Quan, xã Tương Giang (thị xã Từ Sơn). Đồng thời ra mắt 2 mô hình ‘‘Khu dân cư an toàn PCCC’’ tại xã Long Châu (huyện Yên Phong) và phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh). Như vậy, toàn tỉnh hiện có 10 mô hình ‘‘Nhà trọ an toàn PCCC’’, 72 mô hình ‘‘Khu dân cư an toàn PCCC’’ và 2 mô hình ‘‘Làng nghề an toàn PCCC’’ tại 84 thôn, khu phố.

Đặc biệt, công tác PCCC tại các khu công nghiệp được chú trọng. Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp tổ chức 2 cuộc hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong) và khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (thị xã Từ Sơn) thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia. Hội thao thiết thực giúp lực lượng PCCC cơ sở nâng cao năng lực xử lý tình huống, triển khai đội hình và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở và kỹ năng CNCH khi có cháy xảy ra. Hội thao còn góp phần nâng ý thức PCCC của người đứng đầu các doanh nghiệp, khả năng chỉ đạo, điều hành lực lượng PCCC cơ sở xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động về công tác PCCC và CNCH trong các khu công nghiệp.

Phong trào Toàn dân tham gia PCCC được nâng lên cả về số lượng và chất lượng đã góp phần tích cực bảo đảm an toàn và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra. Năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy (1 vụ cháy lớn; 6 vụ cháy trung bình; 19 vụ cháy nhỏ), giảm 2 vụ so với năm 2016, không có thiệt hại về người. Đặc biệt, lực lượng PCCC cơ sở kịp thời phát hiện và dập tắt nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Với kết quả đạt được có thể khẳng định phong trào Toàn dân tham gia PCCC đã phát huy hiệu quả “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và sức mạnh của hệ thống chính trị cùng đông đảo nhân  dân tham gia PCCC. Qua đó góp phần tích cực cho việc đảm bảo an toàn PCCC, tạo môi trường phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Bảo Anh
Top