Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 15:54
Chính phủ sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Ngày 6-12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
HTX dịch vụ nông nghiệp rau, hoa, quả Bút Lâm, thị trấn Chờ, Yên Phong chuyển đổi hiệu quả theo Luật năm 2012.
 
 
Đến cuối năm 2016, toàn quốc có 19.569 HTX (tăng 583 HTX so với năm 2013), thu hút hơn 6.252.416 thành viên tham gia. Tỷ lệ HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 đạt tỷ lệ 83,9%; 2,87 HTX chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và còn 13,2% chưa tiến hành chuyển đổi đúng Luật.

Sau khi thực hiện theo Luật, các HTX hoạt động ổn định, doanh thu và thu nhập tăng lên, đóng góp của khu vực HTX vào GDP cả nước đến nay đạt 4%qua đó. Ngoài ra, hoạt động HTX còn tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Với thành tích tiêu biểu trong thi hành Luật HTX năm 2012, tại hội nghị, Vụ HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai Luật HTX năm 2012 trên quy mô toàn quốc, nhấn mạnh kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX có vai trò quan trọng trong hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với kinh tế thị trường. Yêu cầu, các ngành, các địa phương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số vấn đề trong Luật HTX năm 2012 như: quy định về tỷ lệ vốn của các thành viên; thủ tục giải thể bắt buộc với các HTX yếu kém; chế tài xử lý vi phạm Luật, cung ứng dịch vụ ngoài HTX; chính sách ưu đãi thuế cho HTX; … đồng thời xây dựng chiến lược phát triển HTX định hướng đến năm 2030; hướng dẫn cụ thể thành lập doanh nghiệp HTX; tăng cường năng lực tiêu thụ sản phẩm cho các HTX nông nghiệp; khuyến khích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức tốt thực hiện Luật, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc đưa Luật vào cuộc sống...

Tại Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 530 HTX, trong đó có 504 HTX và 26 Quỹ tín dụng nhân dân với tổng số 91.588 thành viên, giảm 37% so với năm 2013. Doanh thu bình quân mỗi HTX là 118,7 triệu đồng/năm, tăng 8,7 triệu đồng/năm so với năm 2013. Thực hiện Luật HTX năm 2012, toàn tỉnh có 406 HTX tổ chức, đăng ký lại và 230 HTX chuyển sang doanh nghiệp và tổ hợp tác. Kết quả này đưa Bắc Ninh hoàn thành chuyển đổi HTX theo đúng thời gian, lộ trình quy định, góp phần vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tưu chủ trì phối hợp với các ngành, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh định hướng chỉ đạo hoạt động HTX theo lĩnh vực của mình, có biện pháp giải thể phù hợp cho 4,8 % HTX còn lại; quan tâm hoạt động của các HTX nông nghiệp sau khi tổ chức lại cho hiệu quả.

Huyền Thương
Top