Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 15:45
Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh nộp ngân sách Nhà nước 383 tỷ đồng
Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh hiện có 1 kho dầu FO và 23 cửa hàng xăng dầu được trang bị cột bơm và công nghệ hiện đại, hơn 200 lao động, doanh thu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
Riêng năm 2017, sản lượng bán ra của Chi nhánh tăng 12% so thực hiện năm 2016; doanh thu ước gần 1.870 tỷ đồng, tăng 14%; nộp ngân sách Nhà nước thuộc top 5 trong tỉnh với số tiền 383 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%; thu nhập bình quân người lao động 7,5 triệu đồng/ người/ tháng.
Cửa hàng xăng dầu số 151 (TP Bắc Ninh.)
 
 

Năm 2018 Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng uy tín thương hiệu… Phấn đấu sản lượng bán lẻ trực tiếp tăng trưởng tối thiểu 10%, nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch được giao.

Thanh Ngân
Top