Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 15:42
Toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 756 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Năm 2017, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 756 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 29,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 33 triệu đồng/nhà và Quỹ vì người nghèo các cấp 12 triệu đồng/nhà.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình cụ Nguyễn Văn Lã, thôn Ngọ Xá, xã Hoài Thượng (Thuận Thành).
 

 

Đến nay, 747 ngôi nhà đã khởi công, đạt 98,8%; 705 nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ nghèo. Đối với 9 hộ chưa khởi công, MTTQ các cấp hiện đang tiến hành đôn đốc, động viên các hộ khởi công xây dựng trước ngày 15-12.

 

Tin, ảnh: Mai Phương
Top