Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 09:12
Quản lý an toàn hóa chất công nghiệp
Việc sử dụng hóa chất trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng con người và môi trường sống. Vì thế, các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Công Thương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quản lý an toàn hóa chất công nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Với đặc thù là tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ sản xuất, chế biến, chế tạo lớn. Các loại hóa chất công nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ trên địa bàn tỉnh bao gồm các nhóm: Hóa chất cơ bản, chế phẩm hóa chất, khí công nghiệp, sơn công nghiệp, dung môi, chất làm sạch bề mặt kim loại và thiết bị điện, điện tử, hóa chất sản xuất giấy, chế biến đồ uống, thực phẩm, sành sứ, thủy tinh,... Các nhóm hoá chất này có tính chất oxy hóa mạnh, ăn mòn, dễ gây ra cháy, nổ, có độc tính như H2SO4, HCl, HNO3, Cl2, NH3, KNO3, NaNO3, NaOH và các chất dung môi hữu cơ (như Toluen, Axeton,…). Theo thống kê của Sở Công Thương, đến nay, toàn tỉnh có 172 doanh nghiệp (DN) hoạt động hóa chất công nghiệp, tập trung chủ yếu trong các KCN, phần lớn là DN FDI. Năm 2017, lượng hoá chất được sản xuất trên địa bàn tỉnh ước khoảng 3.000 - 3.500 tấn, sử dụng ước gần 40.000 tấn, chủ yếu là hoá chất cơ bản trong ngành công nghiệp.

Để quản lý an toàn hóa chất công nghiệp theo đúng quy định pháp luật, Sở Công Thương đã thẩm định và cấp 37 giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại 20 giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong công nghiệp; cấp khoảng 2.000 giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động… Ngoài ra, Sở khoanh vùng những đơn vị có nguy cơ cao xảy ra sự cố hóa chất để quản lý, giám sát; tuyên truyền, hướng dẫn các DN thực hiện các quy định về hoạt động hóa chất công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, phát tán chất độc hại… Kết quả các cuộc rà soát, kiểm tra trong năm 2017 cho thấy toàn tỉnh có 52 DN đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong công nghiệp (35 DN sản xuất đồng thời kinh doanh; 17 DN chuyên kinh doanh); 120 DN đã thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Ý thức DN trong kiểm soát an toàn hoạt động hóa chất được nâng lên rõ rệt thông qua việc bố trí người phụ trách và trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm an toàn; xây dựng quy trình giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu trữ, sử dụng hóa chất và xử lý, thải bỏ chất thải công nghiệp nguy hại...

 

 

Công ty TNHH in và bao bì Châu Thái Sơn (KCN Quế Võ) là DN sử dụng hóa chất công nghiệp an toàn theo quy định pháp luật.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất như: Báo cáo an toàn hóa chất; huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động còn sơ sài; sắp xếp, phân loại hóa chất trong kho chưa đúng quy định; một số kho chứa hóa chất chưa bố trí rãnh thu gom hoặc gờ chặn chất lỏng; tại khu vực sản xuất, kinh doanh, lưu trữ, sử dụng hóa chất chưa có bảng nội quy an toàn, bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn; chưa bố trí đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc, thiếu các trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất, phòng cháy chữa cháy...

Thời gian tới, để công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật cho các cơ sở hoạt động hóa chất; siết chặt quản lý các hoạt động liên quan đến hóa chất công nghiệp; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh (dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt cuối tháng 12 - 2017). Phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các thiếu sót, sai phạm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất… đưa hoạt động hóa chất đi vào nề nếp. Về phía các đơn vị sản xuất kinh doanh, sử dụng hóa chất, phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất; bảo đảm có đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và bảo đảm khả năng ứng phó tại chỗ khi có sự cố xảy ra…

Quang Minh
Top