Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/12/2017 - 09:08
Công ty Điện lực Bắc Ninh triển khai quy định về giá bán điện mới
Ngày 30-11-2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ- BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được áp dụng từ ngày 1- 12- 2017.

Theo Công ty Điện lực Bắc Ninh có một số điểm lưu ý khi thực hiện quyết định mới đó là: Đối với biểu giá bán lẻ điện mới thì các thành phần, cấp điện áp và đối tượng giá quy định tại Quyết định 4495/QĐ-BCT không thay đổi so với Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12-3-2015 của Bộ Công Thương. Biểu giá bán lẻ điện mới chỉ thay đổi về đơn giá so với Quyết định 2256/QĐ-BCT, với giá bán điện bình quân 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) và tăng 6,08% so với trước đây.

 

 

Chốt chỉ số công tơ.

 

Ngay sau khi có quyết định về việc điều chỉnh giá bán điện, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tập trung bố trí lực lượng thực hiện chốt chỉ số của toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới trong ngày 1-12 (trừ các công tơ bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt). Việc chốt chỉ số của các công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng. Đối với các công tơ đang thu thập chỉ số từ xa Công ty thực hiện chốt chỉ số và nhắn tin cho khách hàng chỉ số chốt khi đổi giá, thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ theo đúng cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Các công tơ chính và công tơ trừ phụ được thực hiện chốt đồng thời. Với kết quả chốt chỉ số công tơ 11 tháng như sau: Toàn tỉnh hiện có 406.086 khách hàng, với tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 5.234.185.310 kWh. Trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 43.298.610 kWh; công nghiệp, xây dựng 4.284.189.909 kWh; thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng 87.419.565 kWh; Quản lý, tiêu dùng 744.081.633 kWh; hoạt động khác 75.195.593 kWh.

Theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT giá bán điện trên địa bàn tỉnh như sau: Giá bán lẻ điện cho kinh doanh có mức tăng cao nhất, với cấp điện áp từ 22kV trở lên tăng tương ứng theo giờ bình thường-giờ thấp điểm-giờ cao điểm là 6,07%-5,99%-6,06%; điện áp cấp từ 6 kV đến dưới 22kV tăng tương ứng 6.08%-6,02%-6,08%. Giá bán điện lẻ cho các ngành sản xuất thấp nhất, với cấp điện áp từ 110kV trở lên tăng tương ứng theo giờ bình thường- giờ thấp điểm- giờ cao điểm là 3,31%- 1,73%`-4,51%, với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV là 3,35%- 1,77%- 4,85%;…

 

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cụ thể là:

 

 

Để kịp thời thông tin tới khách hàng về việc tăng giá điện, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tiến hành việc niêm yết công khai Biểu giá bán lẻ điện mới tại các địa điểm giao dịch khách hàng của Công ty và trên website của các đơn vị. Chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của địa phương như truyền hình, báo, đài truyền thanh… và website của đơn vị về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. Tổ chức các bộ phận tiếp nhận thông tin và bố trí nhân lực đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp kịp thời, chính xác các ý kiến thắc mắc của khách hàng sử dụng điện và của nhân dân về giá bán điện, đặc biệt là việc phối hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng tiếp nhận, phản hồi các ý kiến liên quan đến giá bán điện. Tổ chức rà soát kỹ hóa đơn trước khi phát hành, bảo đảm không xảy ra sai sót, gây ra các phản ứng của khách hàng và cộng đồng. Lựa chọn theo xác suất để in ra giấy bảng kê chi tiết tiền điện theo các phiên ghi, rà soát nhằm bảo đảm tính tính xác của hóa đơn và biên nhận thanh toán. Công ty cập nhật phiên bản đổi giá theo đúng hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn trực hỗ trợ các đơn vị cập nhật phiên bản đổi giá của chương trình kể cả trong ngày nghỉ.

Bài, ảnh: Thái Uyên
Top