Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 05/12/2017 - 16:09
Hơn 10,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
Đến nay, sau hơn 1 tháng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức phát động, toàn tỉnh vận động ủng hộ được hơn 10,7 tỷ đồng, vượt hơn 1,7 tỷ đồng so kế hoạch.
Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 

Trong đó, cấp tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 3,3 tỷ đồng. Điển hình là: Ngành Ngân hàng tỉnh; Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng; Công ty Cổ phần gạch ốp lát Catalan; Công Ty TNHH Samsung Display Việt Nam; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty sứ Long Phương;…

Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện thu được gần 2,9 tỷ đồng và cấp xã thu được hơn 4,5 tỷ đồng. Số tiền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong năm 2017 tiếp tục được Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp sử dụng vào việc hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà người nghèo nhân dịp Lễ, Tết…

Mai Phương
Top