Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 05/12/2017 - 10:06
Bàn và giải quyết những công việc cụ thể gắn với đời sống nhân dân
Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) Nguyễn Sỹ Cầu ví von vui: “Làm cán bộ khu dân cư như “làm dâu trăm họ”, việc gì cũng đến.

Từ rãnh thoát nước tắc, rác thải gây mất vệ sinh, đến mâu thuẫn vợ chồng to tiếng, thậm chí mất con gà… đều gọi Bí thư Chi bộ. “Nửa đêm gà gáy” cũng lục đục dậy để giải quyết. Cho nên Chi uỷ, Chi bộ khu dân cư để làm tròn trách nhiệm không phải chỉ định hướng, lãnh đạo mà cần “xắn tay vào việc”, cùng trao đổi, bàn bạc và cùng giải quyết những công việc cụ thể thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Có như thế uy tín, vai trò của Chi bộ, của mỗi đảng viên, sự gắn kết với quần chúng nhân dân mới thật chặt chẽ. Khi tổ chức Đảng và nhân dân đoàn kết, đồng lòng thì việc khó mấy cũng có thể giải quyết thành công”.

 Điều thuận lợi của Chi bộ Khu phố 4 là có đông đảng viên với 50 đồng chí và chủ yếu là cán bộ, người lao động ở nhiều các ngành nghề, lĩnh vực về hưu, có người làm lãnh đạo cấp uỷ nhiều năm nên tương đối giàu kinh nghiệm. Song cũng có mặt không thuận lợi là tỷ lệ đảng viên cao tuổi chiếm đa số nên có những khó khăn, hạn chế nhất định trong công tác lãnh đạo, định hướng, đổi mới. Xuất phát từ thực tế trên và để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Chi bộ Khu phố 4 duy trì nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Bên cạnh việc bảo đảm thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, Chi bộ luôn có sự phân công rõ ràng, nội dung sinh hoạt thiết thực, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe tất cả các ý kiến của đảng viên; coi trọng việc gợi ý, định hướng để đảng viên phát biểu, thể hiện chính kiến, phát huy trí tuệ tập thể giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

 

Một buổi sinh hoạt, giao lưu văn hoá văn nghệ của người cao tuổi Khu phố 4, phường Thị Cầu.

 

Từ đó góp phần tích cực vào việc không ngừng đổi mới mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khu phố 4, hiện có 320 hộ dân và 40 hộ giáo dân với 1.590 nhân khẩu. Nhân dân khu phố sinh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp… Tỷ lệ hộ khá, giàu của khu phố ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%; các phong trào khuyến học, khuyến tài, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương được duy trì; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, địa phương không còn đối tượng nghiện ma tuý; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực… Nhờ vậy trong nhiều năm liền, Chi bộ Khu phố 4 đạt trong sạch vững mạnh; đạt “Khu phố văn hoá”.

Phát huy truyền thống, Chi bộ Đảng, nhân dân Khu phố 4 tiếp tục đoàn kết, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các Chi hội đoàn thể vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân...xây dựng phường Thị Cầu ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh.

Ngô Thành-Xuân Me
Top